Velkommen til Thorsens-Service

Specialist i følgende opgavetyper:

Træfældning

• Topkapning af besværlige træer, for bedre lysindfald, eller hvis træet er blevet for stort, skadet eller er til fare for trafik eller naboer

• Opskæring Opskæring af træer og flækning til brænde, samt flishugning af grene

• Flishugning af buske og grene efter rydning eller træfældning. Også bemandet udlejning af flishugger. Flis kan bortskaffes, hvis det ønskes, eller efterlades, så det kan bruges til bunddække.

• Rod og Stubfræsning klares hurtigt og nemt. Roden kan blive fræset ned til en dybde på 15 cm under terræn

Bemærk at grundejer skal vide om der er strøm, vand eller lignende, hvor der skal fræses. Og maskinens bredde er 105 cm

Entreprenørarbejde

• Gravearbejde udføres uanset hvad der skal graves til. Nedgravning af kabler, planering, ny græsplæne, indkørsel eller lignende

• Belægnings arbejde ved indkørsel, teresse eller lignende

• Vedligeholdelse af veje med vejhøvl eller ekstra belægning med grus, og lapning af asfalt huller

• Levering af matrialer som grus, sten, flis og brænde med mere

Special opgaver

• Græsslåning af arealer på ugebasis ved pasningsaftale i sommerhalvåret

• Snerydning af fortov, indkørsel og mindre pladser, eller hvis du er sneet inde

• Flytning og nedrivning med efterfølgende oprydning

• Opsætning af hegn med mere


Andre ydelser

• Udlejning af bemandet flishugger. Den kan tage grene op til 25 cm i tykkelsen. Evt. bortkørsel af flis

• Levering af brænde, kløvet og tørret

• Tilsyn med sommerhuse efter nærmere aftale om omfang og tilsynsperioder

HVEM ER THORSEN

Thorsens-service.dk er et enmandsfirma, ejet og drevet af Flemming Thorsen som er uddannet vejasfaltør og skuemester i Colas, og har en stor passion og interesse for naturen.

Det er Thorsens-services mål at give dig den bedste løsning til en overkommelig pris samt sikre leveringssikkerhed og god kvalitet.AboutPic

Hvad tilbyder Thorsens-Service?

• Virksomheden har faste samarbejdsaftaler med mange sommerhus/hus ejere og grundejerforeninger med henblik på bl.a. græsslåning, hækklipning samt vedligeholdelse af grus - og asfaltveje herunder også snerydning.

Derudover tilbyder firmaet at løse opgaver indenfor:
• Træfældning, rodfræsning
• Entreprenør- og brolægningsarbejde
• Nedrivning & bortkørsel
• Levering af materialer
• Koordinering af kontakter inden for tømrer-, smede- og maleropgaver